چهل سالگی کلمات
چهل سالگی کلمات

چهل سالگی کلمات

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: سعید جلیلی هنرمند

چهل سالگی کلمات اثر تازه ی سعید جلیلی هنرمند از شاعران غزل سراست.
این کتاب در ۶۶ صفحه منتشر شده است.

غزلی از این کتاب :

گذاشتم که بیایی خودی نشان بدهی
برای دوست شدن با من امتحان بدهی

درخت را اگر آزرده است از پاییز
کمی بهار ببخشی دوباره جان بدهی

پرنده را که نه انگیزه دارد و نه صدا
برای خواندن آواز خوش دهان بدهی

به شاعری که گرفتار عاشقی شده است
برای گفتن راز دلش توان بدهی

غروب ها که پُر از غصه است شاعر را
امید و چای و صبوری و آسمان بدهی

گذاشتم که بیایی تمایلاتم را
در آستانه ی خاموشی اش زبان بدهی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین