پریشان سالگی
پریشان سالگی

پریشان سالگی

نشر فصل پنجم
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

این کتاب ۶۴ صفحه دارد و شامل ۵۰ شعر سپید از صبا کاظمیان با مضامین عاشقانه و اجتماعی است. شاعر با زبانی ساده و به تبیین مفاهیمی چون عشق و جنگ می‌پردازد. شعری از این کتاب:
این ابرها
مرا با خود به جایی نمی‌برند!
لاکپشتی وارونه‌ام
که تماشای آسمان را
ترجیح داده است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین