فراموشخانه
فراموشخانه

فراموشخانه

نشر آنیما
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: علی بهمنی

می نویسیم که حیله ی روباه
راه در آشیانه ات نبرد
می نویسم که حضرت تاریخ
به فراموش خانه ات نبرد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین