غیر از تو کجا سراغ دارم ای عشق؟
غیر از تو کجا سراغ دارم ای عشق؟

غیر از تو کجا سراغ دارم ای عشق؟

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

این کتاب شامل رباعی های استاد سیاوش دیهیمی است که در ۵۰ صفحه
از دریچه ی انتشارات نزدیک تر به بازار نشر روانه شده است.

یک رباعی از این مجموعه :

هر چند که درد و داغ دارم، ای عشق
وز تو دلِ بی فراغ دارم ای عشق
هم خواستنی و هم فزون خواستنی
غیر از تو کجا سراغ دارم ای عشق؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین