صبح زود
صبح زود

صبح زود

نشر شهرستان ادب
سید علی لواسانی
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال

این کتاب اولین مجموعه شعر سیدعلی لواسانی در ۶۴ صفحه و شامل ۳۱ شعر است. ۱۸ شعر آن در قالب‌های کلاسیک و ۱۳ شعر نیز در اوزان و قالب‌های نیمایی سروده شده است. اولین شعر این مجموعه را با هم می‌خوانیم:
تو اگر تشنه، من سراب توام
من دروغم، ولی جواب توام

گرچه غمگینم از چنین بودن
باز شادم که انتخاب توام

عین چشم توام، درست ببین
که خراب توام، خراب توام

تو چه خوابی برای من دیدی؟
من شبیه کدام خواب توام؟

کی به من می رسی؟ که منتظرم
من خط آخر کتاب توام

نظر برخی منتقدان در مورد این مجموعه:
مرتضی امیری اسفندقه: شعرهایی با قالب قطعه در یک زمانی حرف‌هایی را در خود جای داده است که هیچ قالب شعری دیگری نمی‌توانست این حرف‌ها را بزند. این قطعه جرأت و جسارتی دارد که قالب‌های دیگر آن را ندارند. قطعه، قالب سربریده است و کسی که سرش بریده باشد دیگر از کسی ترس ندارد. قطعه بدون سر در میدان می‌آید و مانند غزل نیست که سر داشته باشد.
محمدمهدی سیار: خیلی وقت‌ها با مداهنه و با رودربایستی کتابی را به مخاطب معرفی می‌کنند، اما کتابی که با دل قرص می‌شود به مخاطب اهل ادبیات و مخاطب عمومی توصیه کرد که بخواند و لذت ببرند و شعرهای پاکیزه‌اش را زمزمه بکنند کتاب سیدعلی لواسانی است و این را بدون هیچ مداهنه و بدون هیچ تردیدی می‌توان به مخاطب توصیه کرد.
محمود حبیبی‌ کسبی: نکته اول که توجه مرا به خود جلب کرد این است که شعر علی لواسانی دقیقا بیان‌گر شخصیت او است. ما دو نوع شعر داریم. بعضی ها شعرشان مثل شخصیت و رفتارشان است و در مقابل عده ای به گونه ای شعر می‌گویند که رفتارشان جور دیگری است. این موضوع نشان می دهد که شعر آن ها درونی نشده است و یا شعرشان بر خودشان تأثیر نداشته است، اما در مورد این کتاب می‌توان گفت که شعر او دقیقاً بیانگر شخصیت او و برآمده از رفتار او است و حتی می توان شعر را با لحن خود علی لواسانی خواند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین