روح غریب، جنگل تاریک
روح غریب، جنگل تاریک

روح غریب، جنگل تاریک

نشر نیماژ
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: راینهارد کایزر موهلکر

مترجم: دنیا مقدم‌راد

نامزد بهترین کتاب سال آلمان در ۲۰۱۶
برشی از کتاب:

میزبان گفت " آرزوی جنگ نکن. بدترینه. مادر من همه‌ی برادرهاش رو تو جنگ از دست داده. خودم خوشبختانه تجربه‌ش رو ندارم. ولی تصاویر یوگسلاوی خوب یادمه"
"معلومه جنگ نمی‌خوام. هیچ‌کس نمی‌خواد. هیچ‌کس دلش جنگ نمی‌خواد. ولی خودت می‌دونی که چه جوری‌یه. جنگ چیزی‌یه که هست و حتی باید هم باشه."

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین