راهبندان
راهبندان

راهبندان

نشر شهرستان ادب
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: میلاد عرفانپور

تنها و غریب مانده انسان در شهر
سنگین شده سایه ی رفیقان در شهر

محتاج درنگیم در این کثرت رنگ
این است دلیل راهبندان در شهر

«راهبندان» مجموعه رباعی میلاد عرفان‌پور است که موضوعات مختلفی با یک ویژگی مشترک دارد و آن این است که در راه‌بندان تهران سروده شده‌اند. در این اثر حدود ۶۵ رباعی می‌خوانیم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین