دیوار اتاق همینگوی
دیوار اتاق همینگوی

دیوار اتاق همینگوی

نشر آنیما
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پرنده ی عاشق تر
دست دارد در مسیر کوچ
و دسته را به دریاهای عمیق تری می کشاند
و از میان بادها
بادی که غمگین تر است
به طوفان های بیشتری می انجامد...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین