بعد از جهنم رفته بودم به جهنم
بعد از جهنم رفته بودم به جهنم

بعد از جهنم رفته بودم به جهنم

نشر آنیما
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: علی کریمی کلایه

کنار کعبه قسم خوردیم
درون میکده سم خوردیم
رقم زدیم و رقم خوردیم
چقدر مسخره خندیدیم
چقدر مسخره غم خوردیم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین