اینک دختری میهن من است
اینک دختری میهن من است

اینک دختری میهن من است

نشر نگاه
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه‌ای از عاشقانه‌های شیرکو بیکس است که رضا کریم مجاور آن‌ها را از میان دیوان اشعار او که بیش از هشت‌هزار صفحه است، برگزیده‌ است. در این گزینش از دوران‌های متفاوت سال‌های تجربه‌اندوزی شاعر، نمونه‌های زیبایی گلچین شده است، به گونه‌ای که نخستین شعر این مجموعه، در ۲۲ سالگی شاعر و آخرین شعر آن در ۷۳ سالگی او، یعنی واپسین سال زندگی‌اش و تنها چند ماه قبل از مرگ‌اش سروده شده است… عاشقانه‌هایی به درازای بیش از نیم قرن شعر و شاعری.

«من نه چشمان تو را

که دو پرستوی پر سوسو را دیدم

من نه قامت تو را

که شاخه های نور را دیدم

من نه دهان تو را

که چشمه ای جوشان را چشیدم

من نه گیسوی تو را

که مشتی پرتو خورشید را دیدم

من نه صدای تو را

که زمزمه‌ی آب را شنیدم

من نه بوی تو را

که بوی خاک را بوییدم

من نه روی تو را

که خوابی سبز را دیدم

من نه عشق تو را …..»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین