از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم
از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم

از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم

نشر چشمه
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: هاروکی موراکامی

مترجم: مجتبی ویسی

خوشحالم که طي اين‌همه سال، تحت هر شرايطي، از دويدن دست برنداشته‌ام. دليل خوشحالي‌ام آن است که رمان‌هايم را دوست دارم. حالا هم سخت مشتاقم که ببينم رمان بعدي چه از کار درخواهد آمد. من نويسنده‌اي هستم با محدوديت‌هاي خاص خود ــ آدمي ناکامل با يک زندگي ناکامل و محدود ــ و اگر هنوز هم چنين حسي به کار خود دارم پس بايد گفت که راه درست را انتخاب کرده‌ام. شايد اغراق باشد که آن را معجزه بخوانم ولي در واقع همان حس را دارم. اگر دويدن‌هاي روزانه در راه برآوردن خواسته‌ام به من ياري رسانده، پس بايد بسيار سپاسگزار آن باشم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین